“Gratis” sporten voor kinderen van 15-18 jaar via Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen

Kinderen van 0 tot 18 jaar wiens ouders of verzorgers de binnen- of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen, kunnen en mogen ook meedoen. Dankzij de bijdragen van Leergeld. Zo betalen zij bijvoorbeeld de kosten voor een schoolreisje, schoolkamp, muziekles of balletles, sportactiviteiten, scouting of creatieve cursussen zoals schilderen of toneelspelen.

Of, zoals Leergeld het zelf beschrijft in hun motto:

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”

Leergeld vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van tekorten in het gezinsbudget en biedt directe hulp binnen het vastgestelde kader.

Het gaat er om dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leergeld helpt kinderen om zichzelf te kunnen ontplooien, wanneer de ouders daar financieel niet volledig voor kunnen zorgen.’

Hoe werkt het?

Vul als ouder of verzorger het online aanvraagformulier in. Voor de regio Veldhoven zijn er twee typen aanmeldingen: voor Veldhoven en voor de Kempen. Inwoners van Veldhoven kiezen voor de eerste optie. Is de aanvraag volledig ingevuld? Druk op ‘verzend’ en de aanvraag wordt verstuurd. Na ontvangst neemt Leergeld contact met je op.

In de uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure lees je stap voor stap wat je kunt verwachten, nadat je het formulier hebt verzonden.

Wil jij een gratis proefles