Reserveer nu bij sports-up Veldhoven

Reserveren in Veldhoven

Tijdens het sporten hoeft u geen mondkapje op. Bij binnenkomst en andere doorstroom ruimtes adviseren wij dit wel. 

 

Sport reglement.

 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis als je ziek bent geweest in de afgelopen 72 uur.
 • Zorg dat je je altijd inschrijft via onze website (reserveren is verplicht).
 • Kom op z’n vroegst 5 minuten voor het begin van de gereserveerde tijd.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd fysiek contact.
 • Volg de aangegeven looproutes.
 • Max 1 actieve reservering per persoon.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst (we hebben desinfectiemiddel voor je handen bij de ingang staan).
 • Neem je eigen waterfles en je eigen handdoek mee. De douches in de kleedkamers zijn buiten gebruik.
 • Indien u gebruikt maakt van onze toiletten dient u het toilet na gebruik te desinfecteren met de daarvoor bestemde desinfectie middelen.
 • Apparatuur dient na gebruik gedesinfecteerd te worden (iedereen krijgt een desinfectie spray mee tijdens het trainen).
 • Houd je aan de instructies van onze trainers/sters

We hebben een aantal extra maatregelen doorgevoerd zodat iedereen verantwoord kan sporten.

 • In alle ruimtes zijn de ventilatie en airco systemen uitgebreid en voorzien van speciale filters.
 • Alle toestellen zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst.
 • Op diverse plekken in het pand zijn desinfectie dispensers geplaatst.
 • Extra torkrol dispensers geplaatst.
 • Extra vuilnisbakken geplaatst, de huidige vuilnisbakken zijn vervangen door vuilnisbakken met een voetpedaal.
 • Outdoor bootcamp lessen toegevoegd aan ons lesrooster.


 

Sport regulations.

 • Stay at home if you have one of the following. A cold, running nose, light cough, Sneezing, increase fever ( 38C).
 • Stay at home when someone in your household has a fever (38C) and/or shortness of breath.
 • Stay at home if you have been ill in the past 72 hours.
 • Make sure you sign up on our website (reservation is obligated).
 • Arrive at latest 5 minutes before reserved time.
 • Keep 1,5 meters apart from each other, avoid physical contact.
 • Follow the walkking routes placed on the ground.
 • You can only have one active reservation at a time.
 • Desinfect your hand ones you enter the building (we have desinfection spray at the entrance).
 • Bring your own water bottle and your own towl. The showers are closed.
 • After using the rest room you have to desinfect the toillet with desinfection spray assigned to it.
 • After using a machine please desinfect it so other can make use of it (everyone gets there own spray at entering the gym).
 • Listen to the instructions of the trainers/sters.

To make this happen we had to take some extra measures in connection with the RIVM.
So we changed the following.

 • We increased the ventilation and AC in every room and provided them with special filters.
 • All the machines have been seperated for at least 1,5 meters.
 • Desinfection dispensers have been placed throughout the gym.
 • Extra tork dispensers have been placed
 • Extra garbage bins have been placed and we replaced the old ones with ones you can open by foot to make it more hygienic.
 • We’ve added outdoor bootcamp lessons in our schedule for you to enjoy.

 

 

Sportschool Eindhoven / Veldhoven

  NAAM

  E-MAILADRES

  BERICHT


  Proefles