Reserveer nu bij sports-up Veldhoven

Reserveren in Veldhoven

Vanaf 1 juli is Sports-Up weer geopend. Dit geldt alleen voor actieve leden.
Vooraf online reserveren is verplicht!

(lees ook het Sport regelement onder aan deze pagina. We gaan er vanuit dat
iedereen die online reserveert op de hoogte is van de regels en afspraken)

 

Op dit moment is reserveren voor fitness niet nodig. Wel voor groepslessen en bootcamp.

Sport reglement.

 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis als je ziek bent geweest in de afgelopen 72 uur.
 • Zorg dat je je altijd inschrijft via onze website (reserveren is verplicht).
 • Kom op z’n vroegst 5 minuten voor het begin van de gereserveerde tijd.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd fysiek contact.
 • Volg de aangegeven looproutes.
 • Max 1 actieve reservering per persoon.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst (we hebben desinfectiemiddel voor je handen bij de ingang staan).
 • Neem je eigen waterfles mee, je eigen handdoek en kom in sportkleding, de douches zijn buiten gebruik.
 • Indien u gebruikt maakt van onze toiletten dient u het toilet na gebruik te desinfecteren met de daarvoor bestemde desinfectie middelen.
 • Apparatuur dient na gebruik gedesinfecteerd te worden (iedereen krijgt een desinfectie spray mee tijdens het trainen).
 • Houd je aan de instructies van onze trainers/sters

We hebben een aantal extra maatregelen doorgevoerd zodat iedereen verantwoord kan sporten.

 • In alle ruimtes zijn de ventilatie en airco systemen uitgebreid en voorzien van speciale filters.
 • Alle toestellen zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst.
 • Op diverse plekken in het pand zijn desinfectie dispensers geplaatst.
 • Extra torkrol dispensers geplaatst.
 • Extra vuilnisbakken geplaatst, de huidige vuilnisbakken zijn vervangen door vuilnisbakken met een voetpedaal.
 • Outdoor bootcamp lessen toegevoegd aan ons lesrooster.

Om ervoor te zorgen dat de 1,5 meter regel gehanteerd kan worden zullen we een max aantal sporters binnen laten per uur. Uit het verleden blijkt dat dit enkel bij een aantal groepslessen en af en toe in de fitness tussen 19.00 tot 20.00 werd overschreden.
Wij vragen iedereen indien mogelijk zoveel mogelijk buiten deze tijden te komen sporten.

 

Sport regulations.

 • Stay at home if you have one of the following. A cold, running nose, light cough, Sneezing, increase fever ( 38C).
 • Stay at home when someone in your household has a fever (38C) and/or shortness of breath.
 • Stay at home if you have been ill in the past 72 hours.
 • Make sure you sign up on our website (reservation is obligated).
 • Arrive at latest 5 minutes before reserved time.
 • Keep 1,5 meters apart from each other, avoid physical contact.
 • Follow the walkking routes placed on the ground.
 • You can only have one active reservation at a time.
 • Desinfect your hand ones you enter the building (we have desinfection spray at the entrance).
 • Bring your own water bottle, your own towl and make sure you allready wear your gym clothes. The showers are closed during this time.
 • After using the rest room you have to desinfect the toillet with desinfection spray assigned to it.
 • After using a machine please desinfect it so other can make use of it (everyone gets there own spray at entering the gym).
 • Listen to the instructions of the trainers/sters.

To make this happen we had to take some extra measures in connection with the RIVM.
So we changed the following.

 • We increased the ventilation and AC in every room and provided them with special filters.
 • All the machines have been seperated for at least 1,5 meters.
 • Desinfection dispensers have been placed throughout the gym.
 • Extra tork dispensers have been placed
 • Extra garbage bins have been placed and we replaced the old ones with ones you can open by foot to make it more hygienic.
 • We’ve added outdoor bootcamp lessons in our schedule for you to enjoy.

To make sure we can keep handling the 1,5 meter rule we made a maximum number of people entering the gym every hour. In the past we had a few grouplessons that were to busy and ones in a while in the fitness area between 19:00 to 20:00.
So please bare that in mind while scheduling yourself. We ask to reserve outside of this time as much as possible.

 

Sports-up

Sportschool Eindhoven / Veldhoven

NAAM

E-MAILADRES

BERICHT


Openingstijden

Eindhoven / Veldhoven

Maandag - vrijdag: 08:00 - 22:00
Zaterdag: 09:00 - 13:00 (Veldhoven tot 16:00)
Zondag: 09:00 - 16:00

Proefles