Reserveer nu bij sports-up Eindhoven

Reserveren in Eindhoven

Vanaf 1 juli is Sports-Up weer geopend. Dit geldt alleen voor actieve leden.
Vooraf online reserveren is verplicht!

(lees ook het Sport regelement onder aan deze pagina. We gaan er vanuit dat
iedereen die online reserveert op de hoogte is van de regels en afspraken)

 

Op dit moment is reserveren voor fitness niet nodig.
Wel voor groepslessen, better belly en vacu step

Vanaf 1 juli is reserveren voor better Belly en Vacu Step weer mogelijk
Vooraf  online reserveren is verplicht!

(Better Belly en Vacu Step is niet bij een lidmaatschap inbegrepen. U kunt zich hiervoor online aanmelden)

 

Sport reglement.

 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis als je ziek bent geweest in de afgelopen 72 uur.
 • Zorg dat je je altijd inschrijft via onze website (reserveren is verplicht).
 • Kom op z’n vroegst 5 minuten voor het begin van de gereserveerde tijd.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd fysiek contact.
 • Volg de aangegeven looproutes.
 • Max 1 actieve reservering per persoon.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst (we hebben desinfectiemiddel voor je handen bij de ingang staan).
 • Neem je eigen waterfles mee en je eigen handdoek. De douches in de kleedkamers zijn buiten gebruik.
 • Indien u gebruikt maakt van onze toiletten dient u het toilet na gebruik te desinfecteren met de daarvoor bestemde desinfectie middelen.
 • Apparatuur dient na gebruik gedesinfecteerd te worden (iedereen krijgt een desinfectie spray mee tijdens het trainen).
 • Houd je aan de instructies van onze trainers/sters

We hebben een aantal extra maatregelen doorgevoerd zodat iedereen verantwoord kan sporten.

 • In alle ruimtes zijn de ventilatie en airco systemen uitgebreid en voorzien van speciale filters.
 • Alle toestellen zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst.
 • Op diverse plekken in het pand zijn desinfectie dispensers geplaatst.
 • Extra torkrol dispensers geplaatst.
 • Extra vuilnisbakken geplaatst, de huidige vuilnisbakken zijn vervangen door vuilnisbakken met een voetpedaal.
 • Outdoor bootcamp lessen toegevoegd aan ons lesrooster.

 

Sport regulations.

 • Stay at home if you have one of the following. A cold, running nose, light cough, Sneezing, increase fever ( 38C).
 • Stay at home when someone in your household has a fever (38C) and/or shortness of breath.
 • Stay at home if you have been ill in the past 72 hours.
 • Make sure you sign up on our website (reservation is obligated).
 • Arrive at latest 5 minutes before reserved time.
 • Keep 1,5 meters apart from each other, avoid physical contact.
 • Follow the walkking routes placed on the ground.
 • You can only have one active reservation at a time.
 • Desinfect your hand ones you enter the building (we have desinfection spray at the entrance).
 • Bring your own water bottle and your own towl. The showers are closed.
 • After using the rest room you have to desinfect the toillet with desinfection spray assigned to it.
 • After using a machine please desinfect it so other can make use of it (everyone gets there own spray at entering the gym).
 • Listen to the instructions of the trainers/sters.

To make this happen we had to take some extra measures in connection with the RIVM.
So we changed the following.

 • We increased the ventilation and AC in every room and provided them with special filters.
 • All the machines have been seperated for at least 1,5 meters.
 • Desinfection dispensers have been placed throughout the gym.
 • Extra tork dispensers have been placed
 • Extra garbage bins have been placed and we replaced the old ones with ones you can open by foot to make it more hygienic.
 • We’ve added outdoor bootcamp lessons in our schedule for you to enjoy.


 

Sports-up

Sportschool Eindhoven / Veldhoven

NAAM

E-MAILADRES

BERICHT


Openingstijden

Eindhoven / Veldhoven

Maandag - vrijdag: 08:00 - 22:00
Zaterdag: 09:00 - 13:00 (Veldhoven tot 16:00)
Zondag: 09:00 - 16:00

Proefles